Privātua politika

Personas datu lietojums:

Mēs izmantojam jūsu informāciju, lai pienācīgi izpildītu jūsu un mūsu noslēgtos līgumus, piemēram, pirkuma un pakalpojumu līgumus par SIA ‘’E.G.’’ produktiem un pakalpojumiem.

Mēs izmantojam no jums saņemto informāciju, lai nosūtītu jums tiešo pastu saviem vai līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem pa pastu vai e-pastu. Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā. Lūdzu atsūtiet savu atsaukumu uz yss@yss-suspension.lv vai pa pastu, nosūtot datu aizsardzības departamentam SIA ‘’E.G.’’, Kauguru iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija.

Gadījumā, ja jūs sniedzat mums savu nepārprotamu piekrišanu citur, mēs apstrādāsim un nosūtīsim jūsu personas datus informācijas un tirdzniecības nolūkos, kas norādīti piekrišanas deklarācijā. Jums ir tiesības atcelt šo piekrišanu jebkurā laikā.

Mēs glabāsim jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem mēs esam savākuši jūsu datus. Konkrēti, jūsu personiskie dati tiek uzglabāti produktu atbildības un garantijas iemeslu dēļ 2 gadus no jūsu produkta iegādes datuma un katrā gadījumā vēl 3 gadus, ciktāl jūs iesaistās darbībās saistībā ar (piemēram, rezervācijas, pasūtījumi). Šajā kontekstā jāatzīmē, ka nodokļu iemeslu dēļ līgumos un citos dokumentos, kas ir mūsu līgumattiecībās, jāuztur pieci gadi. Atsevišķos gadījumos, piemēram, gadījumā, ja notiek oficiāla procedūra, šis saglabāšanas periods var būt arī ilgāks par pieciem gadiem. Mēs saglabājam tīrus mārketinga datus ne ilgāk kā 5 gadus pēc pēdējā darijuma ar jums.

Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to, kādi konkrēti dati par jums ir apstrādāti (sk. Sīkāku informāciju GDPR 15. pants); ir tiesības labot vai dzēst jūsu datus (skatiet sīkāku informāciju GDPR 16. pants); ir tiesības ierobežot datu apstrādi (sīkāku informāciju skatīt GDPR 18. pantā); ir tiesības iebilst pret datu apstrādi (GDPR 21. pants), kā arī tiesības uz datu pārnesamību (sīkāku informāciju skatīt GDPR 20. pantā). Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.

Mēs ceram, ka esam jums devuši skaidrojumu par formu un mērķi, kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus. Ja jums joprojām ir jautājumi par datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu privātuma koordinatoru vietnē yss@yss-suspension.lv .

Lietošanas noteikumi:

1. Pirms sākt lietot SIA „E.G.” (reģistrācijas Nr.44103007408, juridiskā adrese: Cēsu iela 74, Valmierā, LV-4201) interneta vietni www.yss-suspension.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.yss-suspension.lv lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā– noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.yss-suspension.lv tiek saprasta SIA „E.G.” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.yss-suspension.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.yss-suspension.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.yss-suspension.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA „E.G.” interneta vietnē www.yss-suspension.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.yss-suspension.lv lietošanas laikā.

6. SIA „E.G.” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.yss-suspension.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.yss-suspension.lv.

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.yss-suspension.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

www.yss-suspension.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

8. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.yss-suspension.lv norādīto kārtību.

9. Neizmantojiet interneta vietnē www.yss-suspension.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „E.G” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.yss-suspension.lv lietošanas noteikumiem.

10. Pieprasot SIA “E.G.” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz yss@yss-suspension.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA “E.G.”, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.yss-suspension.lv .

11. SIA „E.G”, konstatējot interneta vietnē www.yss-suspension.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „E.G.” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

12. Interneta vietnes www.yss-suspension.lv  lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.yss-suspension.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu.

13. Interneta vietnē www.yss-suspension.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „E.G.” īpašums.

14. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „E.G.” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi.

Interneta vietnē www.yss-suspension.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

15. SIA „E.G.” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.yss-suspension.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

16. Lietojot interneta vietni www.yss-suspension.lv , piekrītat, ka SIA „E.G.” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.yss-suspension.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

17.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

17.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

17.3. www.yss-suspension.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus, IP adreses,

17.4. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.yss-suspension.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

18. SIA „E.G.” interneta vietnē www.yss-suspension.lv apkopotos un uzkrātos datus, kas ļauj identificēt personu netiek atklāti un nodoti trešajām personām.

SIA ‘’E.G.’’ nenes atbildību par trešo personu ļaunprātīgu ielaušanos interneta vietnē www.yss-suspension.lv, kā rezultātā ir izzagti personu dati.

Interneta vietnes www.yss-suspension.lv privātuma politika.

19. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.yss-suspension.lv ievadītos datus, SIA „E.G.” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.yss-suspension.lv lietošanas noteikumiem.

20. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

21. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

22. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču līzinga nosacījumiem.

23. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

24. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

25. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.yss-suspension.lv pieder tikai un vienīgi SIA „E.G.”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „E.G.” un trešajām personām.