KOMPRESIJAS REGULĒTĀJS

Paātrina vai palēnina kompresiju.