Datu lietojums

Datu lietojums

Mēs izmantojam jūsu informāciju, lai pienācīgi izpildītu jūsu un mūsu noslēgtos līgumus, piemēram, pirkuma un pakalpojumu līgumus par SIA ‘’E.G.’’ produktiem un pakalpojumiem.

Mēs izmantojam no jums saņemto informāciju, lai nosūtītu jums tiešo pastu saviem vai līdzīgiem produktiem vai pakalpojumiem pa pastu vai e-pastu. Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā. Lūdzu atsūtiet savu atsaukumu uz yss@yss-suspension.lv  vai pa pastu, nosūtot datu aizsardzības departamentam SIA ‘’E.G.’’, Kauguru iela 13, Valmiera, LV-4201, Latvija.

Gadījumā, ja jūs sniedzat mums savu nepārprotamu piekrišanu citur, mēs apstrādāsim un nosūtīsim jūsu personas datus informācijas un tirdzniecības nolūkos, kas norādīti piekrišanas deklarācijā. Jums ir tiesības atcelt šo piekrišanu jebkurā laikā.

Mēs glabāsim jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem mēs esam savākuši jūsu datus. Konkrēti, jūsu personiskie dati tiek uzglabāti produktu atbildības un garantijas iemeslu dēļ 2 gadus no jūsu produkta iegādes datuma un katrā gadījumā vēl 3 gadus, ciktāl jūs iesaistās darbībās saistībā ar (piemēram, rezervācijas, pasūtījumi). Šajā kontekstā jāatzīmē, ka nodokļu iemeslu dēļ līgumos un citos dokumentos, kas ir mūsu līgumattiecībās, jāuztur pieci gadi. Atsevišķos gadījumos, piemēram, gadījumā, ja notiek oficiāla procedūra, šis saglabāšanas periods var būt arī ilgāks par pieciem gadiem. Mēs saglabājam tīrus mārketinga datus ne ilgāk kā 5 gadus pēc pēdējā darijuma ar jums.

Mēs arī vēlamies jūs informēt, ka jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to, kādi konkrēti dati par jums ir apstrādāti (sk. Sīkāku informāciju GDPR 15. pants); ir tiesības labot vai dzēst jūsu datus (skatiet sīkāku informāciju GDPR 16. pants); ir tiesības ierobežot datu apstrādi (sīkāku informāciju skatīt GDPR 18. pantā); ir tiesības iebilst pret datu apstrādi (GDPR 21. pants), kā arī tiesības uz datu pārnesamību (sīkāku informāciju skatīt GDPR 20. pantā). Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.

Mēs ceram, ka esam jums devuši skaidrojumu par formu un mērķi, kādēļ mēs apstrādājam jūsu datus. Ja jums joprojām ir jautājumi par datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu privātuma koordinatoru vietnē yss@yss-suspension.lv .

SIA ‘’E.G.’’

Cēsu iela 74, Valmiera

LV-4201, Latvija